Bestuur Stichting Islamitische School Amsterdam moet weg om wanbeleid

Posted on

Het bestuur van de Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA) moet zo snel mogelijk opstappen. Dat heeft onderwijsminister Dennis Wiersma besloten vanwege een inspectierapport over de scholenkoepel. Daarin wordt gesproken van “financieel wanbeleid, onrechtmatige verrijking en onrechtmatig handelen”.

De minister zegt te kiezen voor deze “zware maatregel” omdat hij er geen vertrouwen in heeft dat dit bestuur het kan oplossen. “Er moet zo snel mogelijk een nieuw bestuur komen dat prioriteit geeft aan het welzijn van de kinderen en goed onderwijs.” Onder de stichting vallen de scholen al Yaqoet, al Maes en al Jawhara.

Volgens de onderwijsinspectie heeft de islamitische scholenkoepel de administratieve organisatie en interne controle niet op orde. Het bestuur neemt ook geen maatregelen om daar iets aan te doen. Daarnaast is er een “grote mate van verwevenheid” met de stichtingen achter het leerlingenvervoer en de weekendscholen, met onrechtmatige verrijking tot gevolg.

De conclusies van de onderwijsinspectie zouden eigenlijk in de tweede helft van september naar buiten komen. Maar omdat ze al in Het Parool zijn verschenen, heeft Wiersma besloten zijn besluit nu al bekend te maken. De aangekondigde maatregel betreft een aanwijzing die nu wordt voorbereid. Het bestuur krijgt nadat de aanwijzing ook formeel is gegeven vier weken de tijd om te reageren.

Het is de zwaarste maatregel die de minister scholen kan opleggen. Wiersma heeft dit besluit genomen omdat het bestuur in reactie op het rapport niet besloot op te stappen, hoewel het volgens de minister het wanbeheer erkent. De maatregel houdt in dat er een interim-bestuur moet komen dat orde op zaken moet stellen. Werkt het huidige bestuur daar niet aan mee, dan krijgt de stichting geen overheidsgeld meer en worden de scholen gesloten.

De inspectie heeft het schoolbestuur opdrachten meegegeven om het beleid te verbeteren. De stichting krijgt een financiële sanctie opgelegd van 15 procent van de bekostiging, omdat hier geen gehoor aan is gegeven. Daarnaast zal de inspectie bijna 300.000 euro aan onrechtmatig besteed geld terugvorderen.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verified badge for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services