Boeren aan het woord: ‘Ik wist al jaren dat emissiearme vloer niet werkt’

Posted on

De Raad van State zette deze week een streep door zogenaamde emissiearme stallen. Er is nog veel onduidelijk over wat dat betekent voor melkveehouders. NU.nl sprak Michel van Dorst, een Brabantse boer, die het type vloer heeft waar de rechter over oordeelde. Jaren geleden vermoedde hij al dat de beweringen over de emissiearme vloer niet klopten.

Dit gaat niet werken, dacht Michel van Dorst in 2013 toen zijn nieuwe stal een emissiearme vloer kreeg. Maar zo’n vloer was verplicht om een vergunning te krijgen en dus deed hij het.

Bijna tien jaar later blijkt dat zijn vermoeden klopte. Het is zeer twijfelachtig of de stikstofuitstoot vermindert door de emissiearme vloer.

In de stal van de melkveehouder uit Etten-Leur ligt een vloer met de code A1.13. Het is een van de types waar de Raad van State woensdag een streep doorheen heeft gezet.

  • Michel van Dorst (31) is melkveehouder in het Brabantse Etten-Leur.
  • Op zijn boerderij staan negentig melkkoeien en zo’n veertig stuks jongvee.
  • Zijn boerderij telt 40 hectare land en nog 8 hectare natuurgrond. Die grond pacht hij van Staatsbosbeheer.
  • De stal met emissiearme vloer is gebouwd in 2013. Daarnaast heeft Van Dorst nog een oudere stal uit 1988. Daar ligt een traditionele roostervloer in.

Kleppen moeten gassen tegenhouden

Net als in een traditionele stalvloer zitten er gleuven in de vloer. Tussen de gleuven zitten beweegbare kunststofkleppen. Die zouden de mestkelder onder de vloer moeten afsluiten, waardoor gassen in die kelder blijven.

De urine van de koe stroomt direct in de mestkelder. De mest blijft op de vloer liggen en wordt regelmatig met een mestschuif tussen de gleuven geduwd.

Ammoniak ontstaat als urine en mest met elkaar in aanraking komen. Doordat dat pas in de mestkelder gebeurt, blijven de gassen ook in de kelder. Dat is althans het idee.

“Maar iedere boer weet dat als er poep van de koeien tussen die kleppen komt, ze niet meer zo netjes dichtgaan als toen ze schoon waren”, zegt Van Dorst. “Als die kleppen open blijven staan heeft het echt geen effect.”

Stal vereist ook liters water

Daar komt nog bij dat liters water nodig zijn om de stal mee schoon te sproeien zodat het systeem goed werkt. “Zo’n 10 liter per koe, per dag”, zegt Van Dorst.

Hij heeft 90 koeien, dus dat zou neerkomen op 900 liter per dag. Die met water verdunde mest komt vervolgens in de mestput terecht. “Die is daar niet groot genoeg voor. Laten we het erop houden dat ik dat niet altijd braaf heb gedaan.”

Het emissiearme systeem werd wel gecontroleerd. Geregeld kwam de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een kijkje in de stal nemen. “Maar die mensen komen bij zoveel bedrijven en systemen. Die kijken naar het wat algemenere plaatje”, vertelt Van Dorst.

“Zo’n emissiearme vloer was verplicht. Dan kun je lullen wat je wilt, het heeft toch geen zin.”

Michel van Dorst, melkveehouder

De Brabantse melkveehouder zegt niet de enige te zijn die al langer twijfels had over de zogenaamd emissiearme stal. Van collega’s uit de buurt hoort hij het ook.

Hij heeft niet overwogen om zijn twijfels uit te spreken voor de bouw van de stal. “Het was toen verplicht. Dan kun je lullen wat je wilt, maar het heeft toch geen zin.”

Het bouwen van de stal met de speciale vloer erin heeft hem 100.000 euro extra gekost ten opzichte van een traditionele vloer.

Het is nog onduidelijk wat de uitspraak van de Raad van State betekent voor al gebouwde stallen. Maar Van Dorst maakt zich geen zorgen over zijn nog geen tien jaar oude stal. “In de vergunning staat dat die in ieder geval twintig jaar geldig is. Als de vloer eruit moet, ga ik ervan uit dat iemand daarvoor garant staat.”

Nog onduidelijk wat gevolgen van uitspraak zijn

De Raad van State oordeelde dat boeren nu alleen een nieuwe stal mogen bouwen als ze kunnen aantonen dat de natuur geen schade oploopt door extra stikstofuitstoot. Dat kan via een zogeheten passende beoordeling.

De uitspraak van de rechter gaat ook alleen over twee type stallen (code A1.13 en A1.28). Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor andere types emissiearme stallen.

Ook moet nog blijken of boeren met een emissiearme vloer hun vergunning mogen houden.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verified badge for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services