Experts: ‘Bespreek nu zwaarste maatregelen voor volgende coronagolf’

Posted on

Het kabinet moet zich nu al voorbereiden op oplevingen van het coronavirus, zoals mogelijk deze winter. Dat stellen vijf adviescolleges, waaronder de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), in een advies aan het kabinet.

“De moeilijkste keuzes moeten nu al worden doordacht en besproken en niet vooruit geschoven worden”, vinden de onderzoekers. Ook doen de bewindslieden er goed aan om vast te leggen welk maatregelen zij sowieso niet willen nemen, met drukte op de ic’s in het achterhoofd, vervolgen zij. “Benut de goede tijden om de slechte tijden te doordenken.”

Zowel het virus als maatregelen om besmettingen tegen te gaan – zoals eerder is gebeurd door scholen en horeca te sluiten – hebben grote gevolgen. Een brede maatschappelijke afweging van eventueel te nemen maatregelen is daarom belangrijk, vinden de adviescolleges.

Dat betekent “lastige keuzes die altijd ergens pijn doen”, erkennen ze. “Er bestaan heel veel maatschappelijke belangen, die vaak niet dezelfde kant op wijzen. Kiezen voor het ene belang betekent bijna altijd dat een ander belang niet behartigd of zelfs geschaad wordt.”

Zo moet het kabinet met name gevolgen als achterblijvende schoolprestaties, mentale gezondheidsproblemen en uitgestelde zorg meewegen bij de te nemen coronamaatregelen.

Maatregelen die bij een eventuele opleving door het kabinet kunnen worden ingezet – zoals een mondkapjesplicht of een avondklok – moeten wettelijk worden vastgelegd, adviseren de adviescolleges. Als het nodig is, kunnen ze meteen worden ingezet en zodra het kan, weer worden ingetrokken.

Advies: Investeer in digitale infrastructuur

De bewindslieden doen er ook goed aan om te investeren in een goede digitale infrastructuur. Op die manier kan er bij een opleving van het coronavirus zonder problemen online les gegeven worden. Ook moeten er mogelijkheden komen voor om- en bijscholing in een coronagolf. Daarnaast kunnen in een goede digitale omgeving medische consulten doorgaan, verzekeren de onderzoekers.

Met onder meer deze maatregelen wordt de samenleving wendbaarder. Dat is nodig omdat we moeten leren leven met het coronavirus en de onzekerheid die dit met zich meebrengt, besluiten de adviescolleges.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verified badge for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services