Ter Apel verboden gebied voor asielzoekers die niet geregistreerd zijn

Posted on

In Ter Apel geldt sinds zaterdag 12.00 uur een nieuwe noodverordening, meldt de Veiligheidsregio Groningen. Het is voor asielzoekers die zich wel hebben aangemeld maar nog niet officieel zijn geregistreerd bij het aanmeldcentrum verboden om zich rond het terrein te begeven. Zij moeten op een andere locatie hun registratiemoment afwachten. Hulporganisaties zetten grote vraagtekens bij deze regel.

De veiligheidsregio meldt dat het verbod voor het voorterrein en de naaste omgeving van het aanmeldcentrum geldt. Het verbod geldt niet voor mensen die al wel geregistreerd staan en mensen die een registratieafspraak hebben bij het aanmeldcentrum.

Als een asielzoeker aankomt bij Ter Apel, moet die zich aanmelden en krijgt die van de IND en CAO een volgnummer. Vervolgens moeten zij weer weg uit Ter Apel, in afwachting van het moment waarop zij zich mogen registeren.

‘Hiermee willen we schrijnende taferelen voorkomen’

In de afgelopen weken sliepen geregeld honderden mensen op het terrein voor het aanmeldcentrum. Dat leverde onveilige en onhygiënische situaties op, benadrukt de veiligheidsregio zaterdag. De noodverordening geldt in principe tot 1 oktober.

Met de noodverordening wil de veiligheidsregio voorkomen dat asielzoekers op het gras buiten het centrum moeten overnachten. “Wie aankomt in Ter Apel meldt zich aan en krijgt van de IND een volgnummer”, legt een woordvoerder uit aan NU.nl.

“Daarna moeten mensen in de Marnerwaard afwachten tot ze aan de beurt zijn. Ze moeten niet rond gaan hangen hier op het terrein. Dat willen we met deze noodverordening afdwingen.”

Veel asielzoekers bang voor bus naar andere locatie

Het gebeurde volgens de zegsman de afgelopen tijd te vaak dat asielzoekers die een nummertje hadden niet in de bus wilden stappen omdat ze bang waren dat ze daardoor minder snel aan de beurt kwamen.

“Het is een onwenselijke situatie dat er heel veel mensen voor het opvangcentrum blijven staan en wachten. Voor de mensen zelf, maar ook voor de omwonenden. Nu de Marnerwaard vandaag open is, zou het systeem in theorie perfect moeten werken.”

De politie controleert in principe of de noodverordening wordt nageleefd. “Het is niet de bedoeling dat overtreders direct worden aangehouden”, benadrukt de veiligheidsregio. “Mensen zullen er eerst op worden aangesproken dat ze in overtreding zijn.”

Voor alleenstaande minderjarigen en asielzoekers die medisch hulpbehoevend zijn, gelden andere regels. Zij worden met voorrang ingepland als ze in Ter Apel aankomen.

‘Is dit juridisch wel toegestaan?’

VluchtelingenWerk schrikt naar eigen zeggen van de nieuwe noodverordening die door de veiligheidsregio Groningen is aangekondigd. “De maatregel roept veel vragen op”, aldus een woordvoerder. “Allereerst of het wettelijk is toegestaan om asielzoekers te verbieden in bepaald gebied te komen waar andere mensen wel mogen komen.”

Bovendien doet deze nieuwe verordening niets af aan het structurele probleem in Ter Apel, aldus VluchtelingenWerk: “Tot eergisteren waren de COA en de gemeenten nog niet in staat voldoende opvangplekken voor iedereen te vinden. Hierdoor sliepen nog vele mensen voor de hekken van Ter Apel. Zorg eerst dat er voldoende opvangplekken zijn en dat de communicatie over het proces helder is, voordat je bepaalde mensen gaat verbieden in Ter Apel te komen.”

De asielcrisis in Nederland uitgelegd

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verified badge for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services